Fantastiskt läge att skaffa solceller

Intresset för att producera egen solenergi har ökat rejält.

En vanlig villa förbrukar ca 20 000 kWh årligen. Så en solcellsanläggning är en bra investering för de allra flesta.

PRISEXEMPEL

Priserna nedan avser komplett och nyckelfärdig installation. 

Vi anpassar anläggningen och produkterna efter just er.

Alla tak är olika och dessa priser är riktlinjer. Vi anpassar anläggningen för just ert tak så ni får ut så mycket som möjligt av er anläggning. Priserna i prisexemplen är komplett med installation. Det går även bra att köpa färdiga eller anpassade paket för egen installation**

(Produkterna i räkneexemplet är: LONGI Full-black 120 cells solceller, Huawei batteriförberedd växelriktare, Weland Stål montagesystem)

*I priset är även det gröna avdraget på 15% avdraget. Börjar gälla från 1 Januari 2021.

Läs mer om det gröna avdraget under ”Vanliga frågor” längst ner på denna sidan

**Installation måste utföras av behörig elektriker.

VÅRA LEVERANTÖRER & PRODUKTER

Vi arbetar endast med seriösa och kända tillverkare av solceller och växelriktare. Som är Godkända för den svenska marknaden och CE-märkta. Vi har flera olika märken och sorter på solceller och växelriktare med produktgarantier och effektgarantier på upp till 30 år.

PRODUKTER

Vi har en hel del olika produkter för att möta våra kunders önskemål. Det kan kännas som en djungel att välja rätt lösning för just eran anläggning men ni kan känna er lugna för vi hjälper er självklart med detta!

Vi har ”all black” paneler för ett snyggare helhetsintryck, integrerade paneler, solcellstak, Glas-glas paneler (glas-glas paneler är dom som har längst garantitider), transparenta solceller för t.ex. uterummet eller växthuset. Offgrind-system, batterilager. Markställning Treesystem. ”Smarta paneler” Solceller med optimerare från SolarEdge eller Tigo: Övervakning av produktion på panelnivå, installation av solceller i olika väderstreck och på olika tak, skuggtoleranta.

Vi anpassar er anläggning efter ert önskemål.

FERROAMP

Den systemlösningen med batterilagring som vi gillar mest på Solelo är det smarta systemet Ferroamps Enegryhub från Sverige. Vi har installerat en del Ferroamp-anläggningar och vi kan säga att vi gillar dom skarpt! Detta är systemet för dig som vill ha full koll på hela er elanvändning i huset, från produktion av solel till konsumtion av hushållsel. Ferroamp energyhub fasbalanserar även er elanläggning så att man kan gå ner i huvudsäkring. Ferroamp kan även kapa era effekttoppar, vilket är en stor fördel för dig som har effektabonnemang.

Det går jättebra att bara använda Ferroamp som en ”vanlig” växelriktare utan något batterilager och dra fördelarna som kommer med den.

klicka på namnet för att läsa mer.

EnergyHub-systemet erbjuder ett nytt sätt att integrera egenproducerad solel och energilagring i fastigheter med hjälp av smart kraftelektronik och ett lokalt likströmsnät. Den skalbara och modulära uppbyggnaden förändrar sättet vi bygger och anpassar anläggningar.

EnergyHub är omvandlaren och hjärtat i systemet. Den mäter fastighetens elförbrukning och reglerar energiflödet mellan solceller, batterier och fastighetens växelströmsnät. EnergyHub introducerar också en patenterad strömutjämningsteknologi som automatiskt balanserar fastighetens strömmar. Detta gör att huvudsäkringen kan sänkas för en lägre nätavgift.

Likströmsnätet förenklar installationen och ger större flexibilitet och skalbarhet.

EnergyHub fungerar dygnet runt, under hela året och inte bara när solen skiner. På nätter och under vintern används systemet, med eller utan energilager, för att minska energiförbrukning och nätavgifter.

BATTERILAGRING 

Våran mest populära växelriktare Huawei 3-10 kW är batteriförberedd. Genom att ansluta ett batteri till er solcellsanläggning så kan ni dra nytta av er egenproducerade el mycket längre. 

Vi har även offgrind-lösningar för de fastigheter som inte är anslutna till det fasta elnätet

Vi har fler produkter som är anpassade för batterilagring än dom nämnda.

Kontakta oss om ni är intresserad av att veta mer om batterilagring och Ferroamp !  

 Det gröna avdraget gäller även för batterilagring samt laddstolpar. 50% upp till 50 000 kr per person och år. Läs mer om det gröna avdraget längre ner på denna sida. 

Vill du veta mer om batterilagring eller offgrind-system? Ta då kontakt med oss så hjälper vi er.

 

ELBILSLADDARE 

Vi har elbilsladdare från Ctek, Defa, Garo samt Easee . Elbilsladdare med smart laddning.

Kontakta oss om ni vill veta vilket elbilsladdare just ni ska ha.

Alltid fri offert.

Vanliga frågor

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna vi får.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Bygglov

Bygglovet har lättats för installation av solceller, så i regel behövs inte bygglov sökas. Dock ska man alltid kolla med sin kommun om vad som gäller för just sin fastighet. 

Grönt avdrag

Onsdagen den 25/11 2020 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om ett grönt avdrag för installation av förnybar energi.

Detta innebär i korthet att privatpersoner får ett avdrag på 15% för installation av solceller och 50% avdrag för installation av batterilagring samt laddstationer. Avdraget innefattar arbete samt materialkostnad. 

Avdraget fungerar som den nuvarande skattereduktionen "rot/rut" där vi som utförare gör avdraget direkt på fakturan och ansöker sedan om skattereduktionen till skatteverket.

Max 50 000 kr per person/år. Vilket gör att man kan dra nytta av skattereduktionen från år till år om man vill bygga ut sin anläggning eller installera mer förnybar teknink såsom batterilager eller laddstolpe. 

Smidigt och enkelt.

Är solceller dyra?

Trots att du värnar om miljön kan det kännas dyrt med klimatsmarta investeringar som solceller.

Solceller är en bra investering både för miljön och plånboken. Priserna på solceller har sjunkit med 75-80% de senaste åren. Prissänkningen beror på att intresset för solceller har stigit i många länder. Bara i Sverige ökade de privata installationerna med 52 procent under 2017, enligt Energimyndigheten. Solceller har dessutom lång livslängd. Visst, det tar ungefär 10 år innan du tjänat in pengarna, men solceller har en livslängd på upp till 30-40 år. Om man installerar solceller för ca 100 000 kr får man en minskad elkostnad på ca 9 000 kr per år.

Vilka väderstreck monterar man solceller?

Det bästa läget att installera solceller är i söder riktning. Men det går även bra att installera i väst och öst. Om man monterar dem i väst eller öst så brukar man räkna med en effektförlust på ca 10 % jämfört med om man monterar i söder. Man kan även installera solceller i olika riktningar. På så sätt får man en jämnare produktion över hela dagen. Man har även börjat att montera solceller i norr. Detta är tack vare att priserna på solceller har gått ner och att dom blivit effektivare. Dock ska man ha lägre lutning på solcellerna i norr upp till ca 25 grader. Solceller mot norr ger ca 65 % av vad solceller mot söder ger.

Kräver solceller underhåll?

Solceller kräver minimalt med underhåll. Dom kan givetvis bli smutsiga men detta försvinner normalt när det regnar. Det går givetvis att rengöra sina solceller. Men använd då största försiktighet, gå ej på dem och använd inget som riskerar att repa ner dem. Dock måste man alltid kolla till sin anläggning med jämna mellanrum.

Tål solcellerna snö?

Ja det gör dom. Dock producerar dom ingen el när snön ligger på dom. Men det är ändå inte så mycket soltimmar vintertid så förlusten är inte så stor. Men om du ändå väljer att avlägsna snön, antingen för att du vill att dom ska producera eller för att det är för mycket snö på taket/solcellerna så tänk på att ta det försiktigt. Gå ej på dom och använd inget som kan riskera att repa ner dom. Solcellerna har en glatt yta så om det blir töväder och du har bra lutning så glider snön av lätt.

Hur går en installation till och vad får du för din el?

Innan ni installerat era solceller så gör vi en föranmälan till ert elnätsbolag. Dom vill då ha dokumentation på produkterna vi ska installera åt er så dom ser att dom är godkända. När installationen är klar så anmäler vi även detta. Ni anmäler då att du framställer förnybar el och de ordnar då ett så kallat inmatningsabonnemang till er så ni kan mata in eran egen producerade el på elnätet. Detta måste också göras för att ni skall kunna få skattereduktion. Elnätsbolaget byter då eran elmätare som kan läsa av detta. Bytet av elmätare sker kostnadsfritt ifrån ert elnätsbolag.

Vi hjälper er givetvis med all dokumentation och föranmälan/anmälan.

 • Av elnätsbolaget får du ersättning för avlastning av elnätet
 • För såld överskottsel får du spot-pris + eventuellt pris du förhandlat dig till av ett elhandelsbolag
 • Skattereduktion på 60 öre kWh för inmatad överskottsel, högst det antal kWh du tagit ut från elnätet och max 30 000 kWh per kalenderår
 • Elcertifikat och ursprungsgarantier
 • Bäst besparing gör man själv och för miljön om man använder så mycket som möjligt av den egenproducerade elen. Man avlastar då elnätet och reducerar behovet av att köpa in el. Man får helt enkelt elplanera.

  Läs mer om reglerna på skatteverket

   

  Mikroproduktion

  Mikroproducent är du som framställer förnybar el, vilket solel är.

  Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata ut på elnätet.

  Man brukar räkna med att man använder ca 50 % av den egenproducerade elen och resten säljs ut på elnätet. Detta kallas överskottsel. Du får även skattereduktion på denna del. Den som levererar överskottsel kallas för mikroproducent.

  Reglerna i korthet.

  • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 255 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
  • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms.
  • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

  Det är olika regler beroende på om du installerar dina solceller på din privatbostad eller din näringsverksamhet.

  Läs mer om reglerna på skatteverket